Zabezpečovanie environmentálneho súladu vo vidieckych oblastiach