Vec C-505/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Spetsializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 8. októbra 2020 – navrhovatelia v trestnom konaní RR a JG