Asia C-480/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 2.4.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa – Latvia) – Asia, jonka on pannut vireille ”PrivatBank” AS (Ennakkoratkaisupyyntö – Maksupalvelut sisämarkkinoilla – Direktiivi 2007/64/EY – Aineellinen ja henkilöllinen soveltamisala – Maksupalvelut, joita tarjotaan muussa valuutassa kuin eurossa tai euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutassa – Luottolaitoksen tarjoamat maksupalvelut – Maksutoimeksiannon toteuttamatta jääminen tai virheellinen toteuttaminen – Vastuullinen – Toiminnan vakauden valvontaa koskeva menettely – Valitusmenettelyt – Tuomioistuinten ulkopuoliset oikeussuojamenettelyt – Toimivaltaiset viranomaiset)