Kohtuasi C-480/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 2. aprilli 2020. aasta otsus (Augstākā tiesa eelotsusetaotlus- Läti) – Menetlus, mille algatamist palus AS „PrivatBank“ (Eelotsusetaotlus – Makseteenused siseturul – Direktiiv 2007/64/EÜ – Esemeline ja isikuline kohaldamisala – Makseteenused, mis on osutatud muus vääringus kui euro või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi vääring – Krediidiasutuse osutatud makseteenused – Maksetehingu täitmata jätmine või vale täitmine – Vastutav isik – Usaldusnormatiivide järelevalve menetlus – Kaebemenetlused – Kohtuvälised menetlused – Pädevad asutused)