Věc C-480/18: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 2. dubna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa – Lotyšsko) – řízení zahájené AS „PrivatBank“ („Řízení o předběžné otázce – Platební služby na vnitřním trhu – Směrnice 2007/64/ES – Věcná a osobní působnost – Platební služby uskutečňované v jiné měně než eurech nebo měně členského státu mimo eurozónu – Platební služby poskytované úvěrovou institucí – Neprovedení nebo nesprávné provedení platebního příkazu – Odpovědný subjekt – Obezřetnostní dohled – Postupy pro vyřizování stížností – Mimosoudní zjednávání nápravy – Příslušné orgány“)