Písomná otázka E-4660/08 Jim Higgins (PPE-DE) Komisii. Likvidácia počítačov z členských krajín EÚ v Ghane a v iných afrických krajinách