Brown TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Sir Gordon Slynn - 17. septembra 1987. # Steven Malcolm Brown proti The Secretary of State for Scotland. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Court of Session, Outer House (Scotland) - Spojené kráľovstvo. # Zákaz diskriminácie. # Vec 197/86.