Programy eradikácie, kontroly a monitorovania, ktoré majú zabrániť šíreniu chorôb zvierat. Osobitná správa č. 06, 2016