SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) Výbor pre právne veci Spravodajkyňa: Mary Honeyball