Nariadenie Rady (EHS) č. 2454/78 z 19. septembra 1978 týkajúce sa uzavretia dohody formou výmeny listov, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom s cieľom prispôsobenia určitých colných špecifikácií