Písomná otázka E-1995/07 Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Ďalšie informácie týkajúce sa aféry Radongas v regióne Latium