Písomná otázka E-0962/07 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Financovanie mierového procesu v Severnom Írsku