Písomná otázka E-1745/09 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Prenasledovanie kresťanov v Pakistane