Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/507, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2021, pyridoksiinihydrokloridin (B6-vitamiinin) hyväksynnän uusimisesta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 515/2011 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)