Kohtujuristi seisukoht Mazák esitatud 26. oktoobril 2011.