Vec C-581/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London (Spojené kráľovstvo) 29. decembra 2008 – EMI Group Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs