Nariadenie Rady (EHS) č. 2991/78 z 18. decembra 1978, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 316/68 stanovujúce akostné normy pre čerstvo rezané kvety a čerstvé dekoratívne listy