Nariadenie Komisie (ES) č. 799/2009 z  2. septembra 2009 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny