Korigendum k jednotnej akcii Rady 2008/485/SZBP z  23. júna 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2007/405/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo) ( Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008 )