Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina