Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на силиций с произход от Китайската народна република