Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10109 — Cinven/BCI/Compre) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 66/08