Návrhy generálneho advokáta - Warner - 10. novembra 1976.