Písomná otázka E-6447/08 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Oslobodenie od daní pre lodiarstvo