Evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in prihodnji ukrepi Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2010 o evropskem instrumentu za finančno stabilnost in Evropskem mehanizmu za finančno stabilizacijo ter prihodnjih ukrepih