Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce opatrenia Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júla 2010 Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce opatrenia