Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2010 Euroopan rahoitusvakausvälineestä ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista sekä tulevista toimista