Nariadenie Komisie (EHS) č. 3103/74 z 10. decembra 1974, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1579/74 týkajúce sa vopred stanovených dovozných poplatkov na výrobky vyrobené z obilnín alebo ryže