Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2085 zo 6. novembra 2017 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Bahamským spoločenstvom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch