Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 82/2009 z  3. júla 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP