Kommissionens forordning (EF) nr. 2376/1999 af 9. november 1999 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur