Nariadenie Komisie (ES) č. 1032/2009 z  27. októbra 2009 , ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa molvy vo vodách ES a v medzinárodných vodách zóny V plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska