Spojené veci T-387/06 až T-390/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  10. októbra 2008 – Inter-Ikea Systems/ÚHVT (Zobrazenie palety) ( Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej paletu — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 )