Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Úloha EÚ v mierovom procese v Severnom Írsku (stanovisko z vlastnej iniciatívy)