Programe de acțiune anuale pentru Brazilia și pentru Argentina (2008) Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2008 privind proiectul de decizie a Comisiei de stabilire a programelor de acțiune anuale pentru Brazilia și pentru Argentina pentru anul 2008