Vec T-181/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  2. apríla 2008 – Eurocopter/ÚHVT (STEADYCONTROL) ( Ochranná známka — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva STEADYCONTROL — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia ES č. 40/94 )