Písomná otázka P-6131/09 Nuno Melo (PPE) Komisii. Možné zlúčenie spoločností TAP a TAAG