Vec T-752/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Novolipetsk Steel/Komisia