Rectificare la Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 11 din 11 ianuarie 2021) 2021/C 70/07