Labojums Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai ieņēmumu un izdevumu pārskatā par 2020. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2 (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 11, 2021. gada 11. janvāris) 2021/C 70/07