Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomomojo biudžeto Nr. 2 klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 11, 2021 m. sausio 11 d.) 2021/C 70/07