Oikaistaan Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio (Euroopan unionin virallinen lehti C 11, 11. tammikuuta 2021) 2021/C 70/07