Rättelse till Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av optiska fiberkablar med ursprung i Folkrepubliken Kina (Europeiska unionens officiella tidning C 316 av den 24 september 2020) 2021/C 64/07