Nariadenie Komisie (ES) č. 339/2007 z  29. marca 2007 , ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve