Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 61/2007 z  8. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP