Cerere înaintată de Fürstliches Obergericht la data de 20 decembrie 2016 pentru obținerea unui aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS în cauza Pascal Nobile/DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (Cauza E-21/16)