Zmluva, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré finančné ustanovenia zmlúv