Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5345 – Terex Corporation/Fantuzzi Group) Text s významom pre EHP