Písomná otázka E-6311/08 James Nicholson (PPE-DE) Rade. Kvóty pre cestovateľov