Vec C-483/06: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  11. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika